6/12/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา sc1112 ฟิสิกส์ทั่วไป
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ,ณัฐกฤษ น้อยก้อน
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/12/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6206 บันฑิตสัมมนา
ผศ.เฉลียว นครจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/12/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา EM6102 องค์การและการจัดการ
ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
6/12/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6205 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
6/12/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา PH6106 สัมมนาด้านงานสาธารณสุข
ดร.สุภาดา คำสุชาติ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144