1/8/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
อาจารย์นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
หัวข้อ ทดสอบระบบ
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
8/8/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PH4116 สหกิจศึกษา
อาจารย์จักรพงษ์ สุขเจริญ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
9/8/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC4306 การสัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการ
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
9/8/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา sc1109 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับสาธารณสุข
อาจารย์รัชชากร ว่องไววิริยกิจ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
9/8/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา SI3203 อุตสาหกรรมการบริการ 1
อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144