5/9/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
อาจารย์นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
5/9/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
5/9/2558
[09.00 - 12.00 น. ]

วิชา CE3216 ปฐพีกลศาสตร์
อาจารย์ณัฐกฤษ น้อยก้อน
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
5/9/2558
[09.00 - 12.00 น. ]

วิชา EE4312 การผลิต การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นสะอาด
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
5/9/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW5003 ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน
อาจารย์รัฐชฎา ฤาแรง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144