28/3/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH2108 การบริหารงานสาธารณสุข
อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
28/3/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย
อาจารย์ณัฐกฤษ น้อยก้อน
หัวข้อ **งดการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
28/3/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา ph2104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
28/3/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6204 ปัญหากฎหมายมหาชน
ร.ศ.น.ต.นิติ ผดุงชัย
หัวข้อ **งดการการบรรยายเสริมครั้งที่ 1**
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
28/3/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา MK4211 การสัมมนาทางการตลาด
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144