4/10/2557
[09.00 - 11.30 น.]

วิชา CE2203 กลศาสตร์วัสดุ 1
อาจารย์สมชาย อินทร์เถื่อน
หัวข้อ การบรรยายสดครั้งที่ 9
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/10/2557
[09.00 - 11.30 น.]

วิชา CE3211 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
อาจารย์ณัฐวุฒิ อินทบุตร
หัวข้อ การบรรยายสดครั้งที่ 9
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/10/2557
[09.00 - 11.30 น.]

วิชา EE4312 การผลิต การส่งและการจ่ายไฟฟ้า
อาจารย์จักรพงษ์ กลิ่นสะอาด
หัวข้อ การบรรยายสดครั้งที่ 9
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/10/2557
[09.00 - 11.30 น.]

วิชา EE2202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
อาจารย์วีระกร วันทอง
หัวข้อ การบรรยายสดครั้งที่ 9
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
4/10/2557
[09.00 - 11.30 น.]

วิชา EG2107 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
อาจารย์สมชาย อินทร์เถื่อน
หัวข้อ การบรรยายสดครั้งที่ 8
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144