17/10/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
Ms.Yuson Charlotte Amalie Aca-ac
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
17/10/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
อาจารย์นิพนธ์ ฐานะพันธุ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
17/10/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
Ms.Yuson Charlotte Amalie Aca-ac
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
18/10/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MG3207 การออกแบบองค์การและการออกแบบงาน
อาจารย์จินดา ทับทิมดี
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
18/10/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MK3204 การจัดการช่องทางการตลาด
อาจารย์สำเรือง บุญกันท์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144