30/5/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH3111 การจัดการเชิงกลยุทธิ์ทางสาธารณสุขทางสาธารณสุข
อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
30/5/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PH3209 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
อาจารย์ผุสฏี เปรมทอง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
30/5/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6320 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
ผศ.ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
30/5/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PE3316 การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อาจารย์จักรพงษ์ สุขเจริญ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
30/5/2558
[13.10 - 17.40 น.]

วิชา PH3309 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนแบบบูรณาการ
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144