31/1/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6201 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
31/1/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมัน
ดร.อดุลย์ ทานาราช
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
1/2/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO3206 ระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ผกามาศ บุญเลิศ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
1/2/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6303 กฎหมายปกครองเยอรมัน
ดร.อดุลย์ ทานาราช
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
1/2/2558
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW6201 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 4
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144