27/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PE3309 การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว
อาจารย์จิตตานันท์ ทองประเสริฐ
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
27/9/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW5001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ผศ.เฉลียว นครจันทร์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 3
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
27/9/2557
[09.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.]

วิชา LAW5003 ทฤษฎีหลักกฎหมายมหาชน
ร.ศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
28/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
อาจารย์ทัตพิชา กรุดวงษ์
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิตยาเขตกาญจนบุรี
28/9/2557
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA3216 กฎหมายลักษณะครอบครัว
ผศ.ธนโรจน์ หล่อธนะไพศาล
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 2
บรรยายจาก วิตยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144