4/1/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา PL3204 การประเมินการปฏิบัติงาน
อาจารย์จินดา ทับทิมดี
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
11/1/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา AC2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
อาจารย์ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
11/1/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา CO2201 ระบบคอมพิวเตอร์
อ.จิราพร คันชั่ง
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
11/1/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา LA2103 กฎหมายธุรกิจ 2
อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตวัชรพล
11/1/2558
[08.30 - 13.10 น.]

วิชา MG3209 ทฤษฎีองค์การ
อาจารย์จินดา ทับทิมดี
หัวข้อ การบรรยายเสริมครั้งที่ 1
บรรยายจาก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ดูทั้งหมด»
ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวจากคณะ
 
ดูทั้งหมด?
ข่าวกิจกรรม
 
ดูทั้งหมด?
ประกาศอื่นๆ
 
ดูทั้งหมด?
  
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144