ข่าวสารมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย)
------------------------------------------------------------------------
1. วันเปิดภาคการศึกษา 2556
------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 1 => 1 ส.ค. 56
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 2 => 1 ต.ค. 56
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 1 => 2 ม.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 2 => 1 มี.ค. 57
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556 => 1 พ.ค. 57

------------------------------------------------------------------------
2. วันปิดภาคการการศึกษา 2556
------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 1 => 30 ก.ย. 56
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 2 => 30 พ.ย. 56
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 1 => 28 ก.พ. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 2 => 30 เม.ย. 57
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2556=> 30 มิ.ย. 57

------------------------------------------------------------------------
3. วันสอบปลายภาคการศึกษา 2556
------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 1 => 12 - 13 ต.ค. 56
      ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ช่วงที่ 2 => 14 - 15 ธ.ค. 56
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 1 => 8-9 มี.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ช่วงที่ 2 => 10-11 พ.ค. 57
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2556=> 12-13 ก.ค. 57

------------------------------------------------------------------------
4. วันสอบ "กรณีขาดสอบ ปีการศึกษา 2556"   สำหรับวิชาที่ขาดสอบประจำช่วงนั้น 
    - ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ western CMHE
  

------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 2/56 ช่วงที่ 1 
      >สอบวันเสาร์ที่ 8  มี.ค.  57    >ยื่นคำร้อง+ชำระเงิน:20 ก.พ. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/56 ช่วงที่ 2 
      >สอบวันเสาร์ที่ 10 พ.ค. 57    >ยื่นคำร้อง+ชำระเงิน:28 มี.ค.-20 เม.ย. 57
      ภาคการศึกษาที่ 3/2556          
       >สอบวันเสาร์ที่ 12 ก.ค. 57    >ยื่นคำร้อง+ชำระเงิน 30 พ.ค.-20 มิ.ย. 57
------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม :งานทะเบียน โทร.090-198-8512-16 ต่อ 6230
------------------------------------------------------------
 
 
by:webmaster date:17/3/2557 18:56:24
วันที่ 2 มกราคม 2557 : วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
 
by:webmaster date:3/1/2557 12:31:49
 
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144