ข่าวสารมหาวิทยาลัย
1 พ.ย. 58 เป็นต้นไป:เลือกวิชาที่ขาดสอบของภาค 1/58 ช่วงที่ 1(รายละเอียด...)

          นิสิตที่ขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1(สอบเมื่อวันที่ 10-11 ต.ค 58) สามารถเลือกวิชา โดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต Western-CME  เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 58 เป็นต้นไป

<<ขั้นตอนการเลือกวิชากรณีขาดสอบ>>
1. login เข้าระบบสารสนเทศ(กรณรหัสผ่านไม่ถูกต้อง แจ้งงานทะเบียน โทร.086-440-4702)
2. เลือกทำรายการหัวข้อ 'ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียม' >>'รายวิชาที่ขาดสอบ'
     2.1 เลือกวิชาที่ประสงค์สอบ
     2.2 เลือกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
3. ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมกรณีขาดสอบ ณ ธนาคารที่ระบุไว้ตามใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น
4. เข้าเรียนในระบบการเรียน western cyberU
หมายเหตุ - วันสอบกรณีขาดสอบ เป็นวันเสาร์ของการสอบปลายภาค 5 ช่วงการเรียน

สอบถามเพิ่มเติม :02-793-3535

 
 
by:webmaster date:14/10/2558 10:39:47
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วันเปิดภาคการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > 1 ส.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > 1 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 1 > 1 ม.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 2 > 1 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 > 1 พ.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วันปิดภาคการการศึกษา     

------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > 30 ก.ย. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > 30 พ.ย. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 1 > 28 ก.พ. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 2 > 30 เม.ย. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2559 > 30 มิ.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วันสอบปลายภาคการศึกษา  (สอบพร้อมกันทั่วประเทศ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 - 11 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 ธ.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15 ก.ค. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/255> วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 ก.ค. 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. วันสอบ สำหรับกรณีขาดสอบ ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต western-CMHE (นิสิตเลือกวิชาที่ขาดสอบตามแผนการเรียน, พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน, ชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุเท่านั้น)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2559 > วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 59

---------------------------------------------------------------------------------------

5.สอบถามข้อมูล

---------------------------------------------------------------------------------------

งานประสานนิสิต เบอร์ติดต่อ 02-7933535

---------------------------------------------------------------------------------------

 
 
by:webmaster date:23/7/2558 11:15:44
วันที่ 25 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป-กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาค 1/58
นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินต่าลงทะเบียน(Bill payment) ภาค 1/2558 เริ่มวันที่ 25 กรกฏาคม 2558

สอบถามเพิ่มเติม 
งานประสานนิสิต โทร.02-793-3535
งานทะเบียนและประมวลผล โทร.090-198-8512-16 ต่อ 6210
 
 
by:webmaster date:22/7/2558 21:28:46
 
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144