ข่าวสารมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. วันเปิดภาคการศึกษา 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => 1 ส.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => 1 ต.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => 1 ม.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => 1 มี.ค. 58
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 => 1 พ.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วันปิดภาคการการศึกษา 2557
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => 30 ก.ย. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => 30 พ.ย. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => 28 ก.พ. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => 30 เม.ย. 58
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2557=> 30 มิ.ย. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วันสอบปลายภาคการศึกษา 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => 11 - 12 ต.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => 13 - 14 ธ.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => 7 - 8 มี.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => 9 - 10 พ.ค. 58
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2557=> 11-12 ก.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
by:webmaster date:25/7/2557 10:39:12
 
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144