ข่าวสารมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ วัน เวลาสอบปลายภาค(ภาคการศึกษาที่ 1/58)-วิชาช่วงที่ 1
วัน เวลาสอบ
 
 
by:webmaster date:5/10/2558 10:01:29
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. วันเปิดภาคการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > 1 ส.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > 1 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 1 > 1 ม.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 2 > 1 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 > 1 พ.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วันปิดภาคการการศึกษา     

------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > 30 ก.ย. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > 30 พ.ย. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 1 > 28 ก.พ. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช่วงที่ 2 > 30 เม.ย. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2559 > 30 มิ.ย. 59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วันสอบปลายภาคการศึกษา  (สอบพร้อมกันทั่วประเทศ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 - 11 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 ธ.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15 ก.ค. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/255> วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 ก.ค. 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. วันสอบ สำหรับกรณีขาดสอบ ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต western-CMHE (นิสิตเลือกวิชาที่ขาดสอบตามแผนการเรียน, พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน, ชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุเท่านั้น)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 1 > วันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 59
      ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ช่วงที่ 2 > วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 59
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2559 > วันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 59

---------------------------------------------------------------------------------------

5.สอบถามข้อมูล

---------------------------------------------------------------------------------------

งานประสานนิสิต เบอร์ติดต่อ 02-7933535

---------------------------------------------------------------------------------------

 
 
by:webmaster date:23/7/2558 11:15:44
วันที่ 25 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป-กำหนดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินภาค 1/58
นิสิตสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินต่าลงทะเบียน(Bill payment) ภาค 1/2558 เริ่มวันที่ 25 กรกฏาคม 2558

สอบถามเพิ่มเติม 
งานประสานนิสิต โทร.02-793-3535
งานทะเบียนและประมวลผล โทร.090-198-8512-16 ต่อ 6210
 
 
by:webmaster date:22/7/2558 21:28:46
 
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144