ข่าวสารมหาวิทยาลัย
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557(กลุ่มนิสิตเรียนผ่านระบบเครือข่าย)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. วันเปิดภาคการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => 1 ส.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => 1 ต.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => 1 ม.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => 1 มี.ค. 58
      ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2557 => 1 พ.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วันปิดภาคการการศึกษา     
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => 30 ก.ย. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => 30 พ.ย. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => 28 ก.พ. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => 30 เม.ย. 58
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2557=> 30 มิ.ย. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วันสอบปลายภาคการศึกษา  (สอบพร้อมกันทั่วประเทศ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11 - 12 ต.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13 - 14 ธ.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 - 15 มี.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9 - 10 พ.ค. 58
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2557=> วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 ก.ค. 58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. วันสอบ สำหรับกรณีขาดสอบ ดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนิสิต western-CMHE (นิสิตเลือกวิชาที่ขาดสอบตามแผนการเรียน, พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน, ชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุเท่านั้น)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 1 => วันเสาร์ที่ 11 ต.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช่วงที่ 2 => วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 1 => วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 58
      ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ช่วงที่ 2 => วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 58
      ภาคการศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2557=> วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 58
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
by:webmaster date:29/1/2558 9:14:09
 
Copyright@2007 Western University
600 SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI 71170 TEL. 0-3565-1000 FAX. 0-3565-1144